1 mei-toespraak Olivia Lin

1 mei Olivia Lin

Op 1 mei vieren we de Dag van de Arbeid. Lees hier de toespraak terug van Olivia, JS voorzitter Den Haag-Leiden

Beste partijgenoten,

Het is vandaag 1 mei, de dag van de arbeid. Op deze dag staan we stil bij de rechten van de arbeider. Een belangrijke dag, zeker voor ons als sociaaldemocraten waarbij het thema werk een van de belangrijkste beginselen is waarvoor we ons hard willen maken. Dat doen we niet alleen omdat werk zorgt voor een inkomen en voor een dak boven je hoofd, niet alleen omdat werk ervoor zorgt dat je jezelf kunt verzorgen en onafhankelijk kan zijn. Werk geeft mensen vertrouwen in de toekomst. Het biedt perspectief, voor jezelf en voor je omgeving.

Maar juist omdat wij ons hier allemaal wel beseffen dat werk zo belangrijk is, maak ik mij zorgen voor en over de toekomst. Voelt iedereen de urgentie van goed werk nog wel? Hoe komt het bijvoorbeeld dat wanneer ik mijn leeftijdsgenoten vertel dat 1 mei zo belangrijk is, slechts een aantal maar van het bestaan van dag van de arbeid afweten? Dat is ook het vooroordeel dat veel mensen hebben over jongeren: zij zijn laks en interesseren zich niet in de politiek en de toekomst.

Toch hoeven wij helemaal niet bang te zijn dat de huidige generatie jongeren niet bereid is om haar stem te laten horen. Al decennialang kregen jongeren geen gelijk loon voor gelijk werk. Zij moesten het doen met een minimumjeugdloon. Terwijl zij vaak voor veel minder geld hetzelfde of meer werk verrichten dat hun mede-collega’s. Hoe mooi is het dan wel niet dat na veel protest onze eigen politiek leider als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit minimumjeugdloon heeft afgeschaft. Dat is wat mensen vertrouwen geeft en waarom wij als sociaaldemocraten hoop en geloof in onszelf moeten houden én moeten blijven vertrouwen in onze idealen.

Maar onze boodschap en onze doelen rijken verder dan enkel het versterken van de arbeidsmarkt, het reikt verder dan het bieden van zekerheden of het creëren van gelijke kansen. Hoewel dit allemaal belangrijke idealen zijn, kunnen wij ze niet realiseren wanneer wij ons niet hard maken voor een verbonden samenleving. Contact met de medemens is nodig, niet alleen voor vertrouwen, maar ook om samen uitdagingen aan te gaan. Vertrouw daarom met elkaar óp elkaar, want alleen daar komen we verder mee.

De idealen, belangen en onderwerpen die wij hier elk jaar weer extra aandacht geven, brengt ons bij elkaar. Laat ons niet vertellen dat wij geen toekomst meer hebben, laat ons niet inpraten dat onze partij geen toekomst meer heeft. Juist wanneer ik terugdenk aan de resultaten die onze politiek leider heeft bereikt voor jongeren, versterk ik weer mijn geloof in de noodzaak van mijn sociaaldemocratische idealen. Ik hoop dan ook van harte dat wij met z’n allen vertrouwen in de toekomst blijven houden en ons elke dag, keer op keer, samen inzetten om mensen bij elkaar te brengen en mensen zonder perspectief weer perspectief te bieden.

Ik wens jullie allen nog een hele fijne dag van de arbeid.

Categorieën: Uncategorized

Jonge Socialisten in de PvdA