Aftrap politieke jaar: actie in het hoger onderwijs

Tijdens onze openingsactiviteit van het nieuwe jaar bespraken wij de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Speciale gast was Larissa Schulte Nordholt, academica verbonden aan de Universiteit Leiden. Zij gaf ons onder meer tips over hoe je zelf actie kunt voeren.

roodvierkant

De start van ons politieke seizoen!

Het verliep tumultueus, politiek jaar 2018-2019. Ziekenhuizen en zorginstellingen sloten de deuren, basisscholen zagen zichzelf genoodzaakt vierdaagse schoolweken in te voeren en als klap op de vuurpijl werden bezuinigingen in het hoger onderwijs voorgesteld.
Het idee is om 250 miljoen euro van de alfa- en gamma-wetenschappen te ‘her-besteden’ aan technische universiteiten. Wars van alle reeds gemaakte drogredeneringen van dit kabinet hoe ‘hervormingen’ leiden tot nieuwe investeringen en mogelijkheden, demonstreert de groep WO in Actie het komende jaar geregeld. Daarom nodigden wij op 29 augustus Larissa Schulte Nordholt uit, lid van de actiegroep en promovenda aan de Universiteit Leiden. Het was een geslaagde avond (met bier en pizza!), die ons veel inzichtelijk heeft gemaakt. Een terugblik.

Bezuinigingen?

Tja, wij vinden het ook gek. Met de invoering van het leenstelsel was ons beloofd dat de gemaakte besparingen rechtstreeks terug zouden vloeien naar het hoger onderwijs. Kwaliteit zou toenemen middels innovatieve curricula, verbeterde voorzieningen en betere omstandigheden voor docenten. Los van het feit dat het dikwijls is gebleken dat bezuinigen niets anders tot gevolg hebben dan het hebben van minder geld, is er ook niets terechtgekomen van deze rooskleurige toekomst. En daarbovenop nu de extra maatregel. Vergis je niet wanneer de media spreekt van bezuinigingen in ‘sociale wetenschappen’: medische studies (geneeskunde; biomedische wetenschappen; farmacologie etc., etc.) en rechten behoren ook tot de gelukkigen. De 250 miljoen kun je het beste zien als een zak geld voor, zoals vermeld, de TU’s die ons land rijk is.

Rijk?

Natuurlijk zeggen we niet dat TU’s geen geld nodig hebben. We zeggen ook niet dat het nodige geld voor alfa- en gammawetenschappen uit hun potje moet komen. Sterker nog, aldus Larissa en WO in Actie: in het huidige wetenschappelijke milieu kun je de wetenschappen niet meer van elkaar scheiden. Broodnodige innovaties op weg naar een energietransitie bestaan bijvoorbeeld niet alleen uit technologische vooruitgang, maar hebben ook begrip nodig van hoe er draagvlak gecreëerd kan worden onder mensen. En daar is vrij weinig technisch aan – om nog maar te spreken van mogelijke juridische implicaties. Hetzelfde geldt voor een medisch team dat onderzoek doet naar de inzet van nanobots in kankerbestrijding. Hierbij komen bijvoorbeeld ook ethische kwesties kijken waarbij filosofisch inzicht onmisbaar is. Dit maakt het voorstel kortzichtig, onrealistisch en misplaatst.

WO in Actie

Al deze factoren samen maken het organiseren van demonstraties ontzettend belangrijk. De stip op de horizon is om een realistisch beleid af te dwingen bij de minister van onderwijs Van Engelshoven. Maar wat doe je als actiegroep wanneer de politiek nauwelijks bereidheid toont naar je te luisteren, wat wordt dan je doel?
Larissa: “Ten eerste mobilisering. Dat mensen uit de medische en juridische werelden zich beseffen dat dit hen ook aangaat en dat ze zich boos maken. Bovendien is gebleken dat demonstraties extra effectief zijn als degene tegen wie je je richt, je kan horen. Dus ons doel is dat Van Engelshoven onze toespraken hóórt. Daarom demonstreren wij pal naast de locatie waar zij een toespraak zal houden op maandag 2 september. Ook is media-aandacht onmisbaar en zetten we hier groot op in”.

Zelf verschil maken

En, last but not least, hoewel het soms als jongere heel lastig lijkt om zelf actie te ondernemen – bijvoorbeeld omdat de drempel hoog aanvoelt, of je gewoonweg niet weet waar te beginnen – sloot Larissa af op praktische voet. Op welke manier kun jíj nou verschil maken en bijdragen aan een oplossing?

1. Spreek je docenten aan, vooral binnen de medische- en rechtenfaculteit. Je kunt het luchtig houden, maar benoem het gewoon. “Wat vindt u van de voorgestelde bezuinigingen?”

2. En als je toch bezig bent, ga dan met je medestudenten in gesprek. Ideeën zijn er genoeg, maar ze moeten wel gehoord worden!

3. Trommel je vrienden op en ga een avond samen zitten om brieven aan politici te schrijven.

4. Onthoud: als hoogleraren gaan, volgt de rest van de faculteit makkelijker. Dus klim die boom in en zoek het zo hoog mogelijk. En laat je niet direct een nee of ‘weet niet’ verkopen: de tijd om niets te doen of ‘niet te weten’, is geweest.

5. Ga vooral stemmen wanneer er verkiezingen zijn en laat je niet misleiden door mooie praatjes over onderwijs, maar kijk ook echt naar wat de partij waarop je wil gaan stemmen de afgelopen jaren betekend heeft voor onderwijs en wetenschap.

Word lid van de vakbond, of sluit eens aan bij een avond die door hen wordt georganiseerd. Een politieke jongerenorganisatie is hiervoor ook perfect – en laat je nu net bij de Jonge Socialisten hartelijk welkom zijn!

WOInActie heeft stakingen aangekondigd uit protest tegen de plannen van minister Van Engelshoven. Meer weten over de bezuinigingen en de acties? Kijk ook eens hier, hier of hier.

Categorieën: Actie, Algemeen, Onderwijs

Jonge Socialisten in de PvdA