ALV 22 december: nieuwe bestuursleden gezocht!

ALV 3

Bij dezen nodigen we je van harte uit voor onze winter-ALV op 22 december 2022!
Tijdens deze ALV zal het bestuur De Jong I de financiële realisatie van dit jaar en de begroting van volgend jaar presenteren. Ook het campagneplan voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen zal langskomen. Bovendien hebben we een verkiezing voor drie nieuwe algemeen bestuursleden.

De agenda voor deze avond kun je hier vinden. De stukken die we tijdens de ALV behandelen, zal je later van ons ontvangen.
De functieprofielen van de twee nieuwe bestuursposten zijn al wel bij deze mail gevoegd. Kandidaten kunnen hun motivatie mailen naar kandidaten@jsdenhaagleiden.nl

Functieprofielen Winter-ALV 2022

Als bestuurslid van de Jonge Socialisten Den Haag-Leiden ben je samen met je mede-bestuursleden verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Gezamenlijk organiseer je activiteiten, denk je na over de politiekinhoudelijke lijn, voer je acties uit, val je de PvdA lastig en zorg je ervoor dat de afdeling goed loopt. In de functieprofielen hieronder vind je de specifieke taken die horen bij de verschillende functies. Tevens vind je de taken die voor alle bestuursleden gelden, en welke taken naderhand nog verdeeld moeten worden. Van elk bestuurslid wordt in ieder geval verwacht dat diegene zich vol passie inzet voor de afdeling!

Algemene functies van alle bestuursleden

 • Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
 • Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en opzetten van acties en politieke campagnes;
 • Samen ben je verantwoordelijk voor een goede opkomst bij activiteiten;
 • Je denkt in de bestuursvergadering mee over alle onderwerpen die worden besproken;
 • Je bent in principe bij iedere bestuursvergadering aanwezig;
 • Je vertegenwoordigt de JS Den Haag-Leiden en haar standpunten op verschillende plekken (zoals debatten, vergaderingen, discussieavonden en ledenvergaderingen);
 • Je bent wanneer mogelijk aanwezig bij alle activiteiten van JS Den Haag-Leiden;
 • Je zorgt dat alle (nieuwe) leden zich op hun plaats voelen tijdens activiteiten en zorgt voor een toegankelijke sfeer;
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij de algemene ledenvergadering en andere belangrijke activiteiten van de PvdA Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer;
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij congressen van de JS;
 • Je blijft goed op de hoogte van de laatste politieke kwesties gerelateerd aan de afdeling;
 • Je draagt samen met het bestuur zorg voor de afdelingswerkgroepen;
 • Je bent samen met het bestuur verantwoordelijk voor verkiezingscampagnes en de zomertour;
 • Je gaat naar de fractievergaderingen van lokale PvdA fracties;
 • Je draagt er zorg voor dat de afdeling verschijnt in de lokale media;
 • Je roept minstens tweemaal per jaar een ALV bijeen;
 • Je woont de bestuursvergaderingen van de PvdA afdelingen bij.
 • Je zorgt dat de afdeling met een grote delegatie aanwezig is bij regionale en belangrijke landelijke protesten.

Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)

Er zijn vier plaatsen voor algemeen bestuursleden in het nieuwe bestuur. Een algemeen bestuurslid is de linksbuiten van het bestuur. Voor jou geldt dat je handen vrij zijn om diverse taken op je te nemen. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid draagt, ook voor jou geldt dat je taken op je neemt in overleg met je medebestuursleden. Je ondersteunt en helpt andere bestuursleden waar nodig. Je wordt dus in de eerste plaats ingesteld om de algemene bestuurstaken uit te voeren.
Daarnaast zijn er nog portefeuilles die binnen het bestuur zelf worden verdeeld. Het bestuur verdeelt die zelf naar eigen inzicht. Het is aan het bestuur om dan verder de specifieke taakverdeling uit te werken, de taken staan niet per se vast aan één portefeuille en kunnen nog onderling verdeeld worden.

Portefeuille Promotie

 • Het maken van content op onze social media om onze leden en de buitenwereld op de hoogte te houden van wat we doen en wat er aan zit te komen;
 • Je zorgt voor actieve ledenwerving;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een ledenwerfplan;
 • Je houdt de huisstijl aan en vult deze aan waar nodig;
 • Je zorgt dat de afdeling wordt gepromoot onder jongeren, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je verzorgt de promotie van activiteiten en acties van de afdeling, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de Graphic Design, niet alleen online maar ook campagnemateriaal zoals bijvoorbeeld stickers en flyers.

Portefeuille Actie:

 • Je bent de coördinator voor acties en politieke campagnes die de afdeling opzet, met uitzondering van de verkiezingscampagne van 2023;
 • Je bent de contactpersoon voor de gemeente en politie met betrekking tot acties en protesten;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de opkomst bij acties en protesten;
 • Je werkt plannen uit voor elke actie die het bestuur wilt uitvoeren;
 • Je houdt lokale campagnes en acties in de gaten;

Tags:

Categorieën: Algemene ledenvergadering

Jonge Socialisten in de PvdA