ALV 25 juni: nieuwe bestuursleden gezocht!

ALV 3

Op 25 juni staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de JS Den Haag- Leiden weer op de planning. Tijdens deze vergadering zal het huidige bestuur verantwoording afleggen over de afgelopen bestuursperiode en zal er een nieuw bestuur verkozen worden!

Bovendien kun je je ook verkiesbaar stellen voor onze Raad van Advies en onze Kascommissie! Toelichting van de taken van deze commissies kunnen worden gevonden in het Afdelingsreglement.

Solliciteren kan tot en met 14 juni. Hierna worden alle motivatiebrieven openbaar gemaakt. Voor meer informatie over de procedure of een sollicitatie kun je mailen naar verkiezingen@jsdenhaagleiden.nl.

Hieronder zie je welke functies er beschikbaar zijn binnen het bestuur van onze afdeling.

Functieprofielen 2022 – 2023

Jonge Socialisten Den Haag – Leiden

Als bestuurslid van de Jonge Socialisten Den Haag-Leiden ben je samen met je mede bestuursleden verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Gezamenlijk organiseer je activiteiten, denk je na over de politiek inhoudelijke lijn, voer je acties uit, val je de PvdA lastig en zorg je dat de afdeling goed loopt. In de functieprofielen hieronder vind je de specifieke taken die horen bij de verschillende functies. Tevens vind je de taken die voor alle bestuursleden gelden, en welke taken naderhand nog verdeeld moeten worden. Van elk bestuurslid wordt in ieder geval verwacht dat zij zich vol passie inzetten voor de afdeling!

Functies

 • Voorzitter (± 20 uur per week)
 • Secretaris (± 15 uur per week)
 • Penningmeester (± 12 uur per week)
 • Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)
 • Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)
 • Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)
 • Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)
 • Vicevoorzitter (± 5 uur per week extra)

 

Algemene functies van alle bestuursleden

 • Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
 • Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en opzetten van acties en politieke campagnes;
 • Samen ben je verantwoordelijk voor een goede opkomst bij activiteiten;
 • Je denkt in de bestuursvergadering mee over alle onderwerpen die worden besproken;
 • Je bent in principe bij iedere bestuursvergadering aanwezig;
 • Je vertegenwoordigt de JS Den Haag-Leiden en haar standpunten op verschillende plekken (zoals debatten, vergaderingen, discussieavonden en ledenvergaderingen);
 • Je bent wanneer mogelijk aanwezig bij alle activiteiten van JS Den Haag-Leiden;
 • Je zorgt dat alle (nieuwe) leden zich op hun plaats voelen tijdens activiteiten en zorgt voor een toegankelijke sfeer;
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij de algemene ledenvergadering en andere belangrijke activiteiten van de PvdA Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer;
 • Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij congressen van de JS;
 • Je blijft goed op de hoogte van de laatste politieke kwesties gerelateerd aan de afdeling;
 • Je draagt samen met het bestuur zorg voor de afdelingswerkgroepen;
 • Je bent samen met het bestuur verantwoordelijk voor verkiezingscampagnes en de zomertour;
 • Je gaat naar de fractievergaderingen van lokale PvdA fracties;
 • Je draagt er zorg voor dat de afdeling verschijnt in de lokale media;
 • Je roept minstens tweemaal per jaar een ALV bijeen;
 • Je woont de bestuursvergaderingen van de PvdA afdelingen bij.
 • Je zorgt dat de afdeling met een grote delegatie aanwezig is bij regionale en belangrijke landelijke protesten.

Voorzitter (± 20 uur per week)

 • Je bent hét gezicht van de JS Den Haag-Leiden naar buiten toe;
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het uiteenzetten van de politieke lijn en het in de gaten houden van de actualiteit;
 • Je bent verantwoordelijk voor de externe contacten;
 • Je vertegenwoordigt de JS Den Haag-Leiden in de media;
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met het landelijk bestuur van de JS;
 • Je bent het eerste aanspreekpunt naar de leden toe;
 • Je houdt het (bestuurlijke) overzicht en draagt er zorg voor dat bestuurlijke taken op tijd worden uitgevoerd;
 • De voorzitter is verantwoordelijk voor moties en amendementen bij ALV’s van PvdA afdelingen.
 • Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere politieke jongerenorganisaties;
 • Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere JS-afdelingen. Tevens woon je het G4-overleg bij.

Secretaris (± 15 uur per week)

 • Je houdt samen met de voorzitter de bestuurlijke stukken in de gaten;
 • Je zorgt voor een goede en ordentelijke interne communicatie en organisatie;
 • Je bent verantwoordelijk voor het bij elkaar komen van het bestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor de agenda en de planning;
 • Je bereidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen voor;
 • Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van inkomende mails;
 • Je schrijft en verstuurt de maandelijkse nieuwsbrieven;
 • Je houdt de site up-to-date;
 • Je bent verantwoordelijk voor het archiefbeheer;

Penningmeester (± 12 uur per week)

 • Je bent verantwoordelijk voor het budget van de afdeling en zorgt voor een jaarlijkse begroting en jaarrekening.
 • Je controleert of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en of alle gemaakte kosten te rechtvaardigen zijn;
 • Je handelt financiële zaken af en zorgt dus dat offertes en declaraties betaald worden; Je zorgt dat je al het beloofde geld binnenkrijgt;
 • Je bent verantwoordelijk voor het regelen en betalen van versnaperingen op activiteiten en acties;
 • Je ondersteunt leden bij het aanvragen van declaraties voor zowel landelijke en afdelingsgerelateerde kosten.
 • Je onderhoudt contact met de kascommissie en zorgt dat deze in staat is om de financiën te controleren.

Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)

Er zijn vier plaatsen voor algemeen bestuursleden in het nieuwe bestuur. Een algemeen bestuurslid is de linksbuiten van het bestuur. Voor jou geldt dat je handen vrij zijn om diverse taken op je te nemen. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid draagt, ook voor jou geldt dat je taken op je neemt in overleg met je medebestuursleden. Je ondersteunt en helpt andere bestuursleden waar nodig. Je wordt dus in de eerste plaats ingesteld om de algemene bestuurstaken uit te voeren. 

Daarnaast zijn er nog portefeuilles die binnen het bestuur zelf worden verdeeld. Het bestuur verdeeld die zelf naar eigen inzicht op de eerste of tweede bestuursvergadering. Het is aan het bestuur om dan verder de specifieke taakverdeling uit te werken, de taken staan niet perse vast aan één portefeuille en kunnen nog onderling verdeeld worden.

Naderhand te verdelen portefeuilles voor Algemeen Bestuursleden

Het is aan het nieuwe bestuur om deze taken onderling te verdelen.

Politiek

 • Het in de gaten houden van de lokale politieke actualiteit en ontwikkelingen in de vorm van een maandelijks verslag.
 • Je houdt de politieke stukken in de gaten;
 • Je schrijft en verstuurt persberichten en opiniestukken;
 • Je houdt de perslijst in de gaten;
 • Helpt de voorzitter, in samenwerking met de vicevoorzitter, met het voorbereiden van debatten en media verschijningen;
 • Je zorgt voor inbreng van de JS bij het vaststellen van de verkiezingsprogramma’s van de PvdA en houdt daarom contact met de in de commissies geplaatste JS’ers.
 • Je promoot onze standpunten, acties en reacties op twitter.

Leden

 • Je draagt verantwoordelijkheid voor het activeren van slapende leden;
 • Aanspreekpunt voor leden over hun lidmaatschap en hoe ze actief kunnen worden; 
 • Je neemt contact op met alle nieuwe leden en nodigt ze uit voor een nieuwe ledengesprekjes;
 • Verantwoordelijk voor het ledenoverzicht en houdt de groei van de afdeling bij;
 • Verantwoordelijk voor een goed verloop van de zomertour;
 • Je scout talent binnen de afdeling en zorgt dat leden terecht komen op plekken waar ze zich verder kunnen ontwikkelen;
 • Je faciliteert de doorstroom naar de PvdA;
 • Je organiseert elk jaar een belronde om leden te motiveren weer langs te komen.

Promotie

 • Het maken van content op onze social media om onze leden en de buitenwereld op de hoogte te houden van wat we doen en wat er aan zit te komen;
 • Je zorgt voor actieve ledenwerving;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van een ledenwerfplan;
 • Je houdt de huisstijl aan en vult deze aan waar nodig;
 • Je zorgt dat de afdeling wordt gepromoot onder jongeren, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je verzorgt de promotie van  activiteiten en acties van de afdeling, zowel bij leden als niet-leden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de Graphic Design, niet alleen online maar ook campagnemateriaal zoals bijvoorbeeld stickers en flyers.

Actie & Campagne

 • Je bent de coördinator voor acties en politieke campagnes die de afdeling opzet;
 • Je neemt contact op met JS’ers die zich gekandideerd 
 • hebben;
 • Je onderhoudt contact met de afdeling Rijnmond over de provinciale staten en waterschappen;
 • Je bent de contactpersoon voor de gemeente en politie met betrekking tot acties en protesten;
 • Je werkt plannen uit voor elke actie die het bestuur wilt uitvoeren;
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de opkomst bij acties en protesten;
 • Je bent het aanspreekpunt voor lokale campagne coördinatoren;
 • Je houdt lokale campagnes en acties in de gaten;
 • Je bent coördinator van de campagne vanuit eigen afdeling.

Naderhand te verdelen taken bovenop portefeuille

Vicevoorzitter 

 • Je bent de rechterhand van de voorzitter;
 • Je vervangt de voorzitter bij tijdelijke afwezigheid;
 • Ondersteunt de secretaris bij het voorbereiden van de algemene ledenvergaderingen;
 • Helpt de voorzitter met het voorbereiden van debatten en media verschijningen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de werkgroepen van de afdeling
 • Je helpt de voorzitter met het houden van overzicht van de afdeling

Categorieën: Algemene ledenvergadering

Jonge Socialisten in de PvdA