ALV 25 juni: nieuwe bestuursleden gezocht!

ALV 3

Op 25 juni staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de JS Den Haag- Leiden weer op de planning. Tijdens deze vergadering zal het huidige bestuur verantwoording afleggen over de afgelopen bestuursperiode en zal er een nieuw bestuur verkozen worden! Solliciteren kan tot en met 18 juni. Hierna worden alle motivatiebrieven openbaar gemaakt. Voor meer informatie over de procedure of een sollicitatie kun je mailen naar bestuur@jsdenhaagleiden.nl.

Hieronder zie je welke functies er beschikbaar zijn binnen het bestuur van onze afdeling.

Functieprofielen 2020 – 2021

Jonge Socialisten Den Haag – Leiden

Als bestuurslid van de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het wel en wee van de afdeling. Gezamenlijk organiseer je activiteiten, denk je na over de politiek inhoudelijke lijn en zorg je dat de afdeling goed loopt. In de functieprofielen hieronder vind je de specifieke taken die horen bij de verschillende functies. Tevens vind je de taken die voor alle bestuursleden gelden, en welke taken naderhand nog verdeeld moeten worden. Van elk bestuurslid wordt in ieder geval verwacht dat hij of zij zich vol passie inzet voor de afdeling!

Functies

Voorzitter (± 15 uur per week)

Vicevoorzitter/secretaris (± 12 uur per week)

Penningmeester (± 10 uur per week)

Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)

Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)

 

Algemene functies van alle bestuursleden

Samen ben je verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van activiteiten;

Samen ben je verantwoordelijk voor een goede opkomst bij activiteiten;

Je denkt in de bestuursvergadering mee over alle onderwerpen die worden besproken;

Je bent in principe bij iedere bestuursvergadering aanwezig;

Je vertegenwoordigt de JS Den Haag – Leiden en haar standpunten op verschillende plekken (zoals debatten, vergaderingen, discussieavonden en ledenvergaderingen);

Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij activiteiten van JS Den Haag – Leiden;

Je spreekt nieuwe leden aan bij activiteiten en zorgt voor een toegankelijke sfeer;

Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij de algemene ledenvergadering en andere belangrijke activiteiten van de PvdA Den Haag, Leiden, Delft en Zoetermeer;

Je bent zo vaak mogelijk aanwezig bij congressen van de JS, (nieuwe) Ledenweekenden en andere belangrijke landelijke JS-activiteiten;

Je blijft goed op de hoogte van de laatste politieke kwesties gerelateerd aan de afdeling;

Je draagt samen met het bestuur zorg voor de afdelingswerkgroepen;

Je bent samen met het bestuur verantwoordelijk voor verkiezingscampagnes en de zomertour.

 

Voorzitter (± 15 uur per week)

Je bent hét gezicht van de JS Den Haag – Leiden naar buiten toe;

Je bent (mede) verantwoordelijk voor het uiteenzetten van de politieke lijn en het in de gaten houden van de actualiteit;

Je bent verantwoordelijk voor de externe contacten;

Je vertegenwoordigt de JS Den Haag – Leiden in de media;

Je bent verantwoordelijk voor de communicatie met het landelijk bestuur van de JS;

Je bent het eerste aanspreekpunt naar de leden toe;

De Voorzitter is verantwoordelijk voor moties en amendementen bij ALV’s van PvdA afdelingen.

Contact opnemen met nieuwe leden;

Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere politieke jongerenorganisaties;

Je onderhoudt contacten en organiseert activiteiten met andere JS-afdelingen;

 

Vicevoorzitter/secretaris (± 12 uur per week)

Je bent de rechterhand van de voorzitter en vervangt deze bij tijdelijke afwezigheid;

Je houdt samen met de voorzitter de bestuurlijke stukken in de gaten;

Je zorgt voor een goede en ordentelijke interne communicatie en organisatie;

Je bent verantwoordelijk voor het bij elkaar komen van het bestuur;

Je verantwoordelijk voor de agenda en de planning;

Je bereidt de algemene leden- en bestuursvergaderingen voor;

Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van inkomende mails;

Schrijven en versturen van nieuwsbrieven;

Je fungeert als vertrouwenspersoon van de afdeling.

 

Penningmeester (± 10 uur per week)

Je bent verantwoordelijk voor het budget van de afdeling en zorgt voor een jaarlijkse begroting;

Je controleert of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en of alle gemaakte kosten te rechtvaardigen zijn;

Je handelt financiële zaken af en zorgt dus dat offertes en declaraties betaald worden; Je zorgt dat je al het beloofde geld binnenkrijgt.

 

Algemeen Bestuurslid (± 10 uur per week)

Er zijn twee plaatsen voor algemeen bestuursleden in het nieuwe bestuur. Een algemeen bestuurslid is de linksbuiten van het bestuur. Voor jou geldt dat je handen vrij zijn om diverse taken op je te nemen. Dat betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid draagt, ook voor jou geldt dat je taken op je neemt in overleg met je medebestuursleden. Je ondersteunt en helpt andere bestuursleden waar nodig. Jouw taken zullen preciezer worden ingevuld in overleg met de andere bestuursleden.

 

Naderhand te verdelen taken

Het is aan het nieuwe bestuur om deze taken onderling te verdelen.

Politiek

  • Bijwonen van en contact onderhouden met de lokale fracties en PvdA-afdelingen;
  • Het in de gaten houden van commissie- en raadsvergaderingen;
  • Je houdt de politieke stukken in de gaten;
  • Schrijven en versturen van persberichten.

Promotie en leden

  • Je zorgt voor een constante stroom van content op de website;
  • Bijhouden van sociale media als Twitter en Facebook;
  • Je zorgt dat de afdeling wordt gepromoot onder jongeren, zowel bij leden als niet-leden;
  • Je zorgt voor een actieve ledenwerving;
  • Je verzorgt de promotie van  activiteiten en acties van de afdeling, zowel bij leden als niet-leden.

Categorieën: Algemene ledenvergadering

Jonge Socialisten in de PvdA