Evenement met Marcel Canoy over marktwerking

20190429_193648

Op 29 april hebben wij samen met Marcel Canoy de verschillende aspecten rondom marktwerking belicht. Dit hebben we gedaan aan de hand van uitdagende stellingen, die op interactieve wijze werden behandeld. Marcel besprak het onderwerp ‘marktwerking’ vanuit zijn brede expertise en beantwoordde kritische vragen uit het publiek.

Belangrijke conclusies die uit deze avond naar voren kwamen, zijn:

  1. Bij het beoordelen van de effectiviteit van marktwerking dient rekening gehouden te worden met causaliteit en niet alleen correlatie.
  2. Nadelen dienen met nadelen, en voordelen dienen met voordelen vergeleken te worden bij het vraagstuk of een dienst of product door de overheid of door de markt geleverd dient te worden.
  3. In veel gevallen van marktwerking binnen de semi-publieke sector is er geen sprake van een vrije markt, maar is er sprake van regulering.
  4. Het vraagstuk is complex en dit dient onderkend te worden.

We sloten de avond af met een borrel, waar wij verder discussieerden over dit onderwerp en een groot aantal andere onderwerpen.

De avond was zeer leerzaam en, net zo belangrijk, erg gezellig!

Categorieën: Algemeen, Economie

Jonge Socialisten in de PvdA