Laat je stem horen!

Den_Haag_Nieuwe_Stadhuis_Innen_1

…want hij telt. Met het nieuwe jaar nog fris in de startblokken, kijken we collectief vooruit. Wat willen we dit jaar doen, wat zijn onze voornemens? Ach, het gebruikelijke. Wij als bestuur kijken naar de afsluitende maanden van ons bestuursjaar, waarin we ruimte willen bieden voor politieke verdieping, acties en demonstraties, een mooie overdracht voor onze opvolgers en zowel sociale- als sportieve activiteiten. Maar met het nieuwe jaar kun je ook niet anders dan terugblikken op een tumultueuze periode.

Van frustratie en ruzie naar daadkracht en succes

2019 heeft zich laten gelden als jaar waarin we niet altijd wisten wat we hadden aan ‘de politiek’. Politieke partijen en burgerbewegingen kwamen op en spraken zich uit. Soms hard en zelfs gewelddadig, maar bovenal in grote getalen en met vuur. In Leiden leidde het verkameringsbeleid tot ophef en commotie en vonden wij het als lokale JS lastig om hier constructief mee om te gaan. Immers, wat moet je doen als je zowel de beleidsvormers als demonstranten begrijpt en de waarde van hun beider standpunt ziet? En wat doe je als je collega’s van een andere afdeling een evenement organiseren dat ruzie veroorzaakt in de jouwe? Als bestuur konden we hier wisselend mee omgaan. Het ene thema vroeg diplomatie, het andere een vooruitstrevende reactie. Dingen die uitdagend bleken en blijken.
Gelukkig zijn er ook zaken waarop wij uitgesproken trots zijn en onbescheidenheid over in pacht nemen. Zo waren er Haagse coalitieonderhandelingen, waarop wij direct invloed hebben uitgeoefend.

Een Haags Akkoord

Zoals alom bekend, viel in oktober 2019 de Haagse gemeenteraad na vermeende corruptie van twee raadsleden. Onderhandelingen, waarin ‘onze’ PvdA deelnam, volgden en daarmee voor ons een interessante tijd. De band met de Haagse fractie is sterk en we worden actief betrokken bij besluitvorming. Echter, wat blijft hiervan over in een coalitie met aanzienlijk rechtsere partijen? In de loop van december bleek: veel.

Op woensdag 20 november waren we, samen met de lokale afdelingen van de JoVD, DWARS en JD uitgenodigd bij SoZa, voor het evenement ‘Laat je stem horen!’. Initiatiefnemer was Mahmoud Al Naser, bewoner van SoZa. De jonge statushouder gaf in persoonlijke, individuele ontmoetingen met ons aan dat het hem lastig viel om de weg in het Nederlandse politieke landschap te vinden. Op wie zou je als statushouder moeten stemmen, en waarom? Waar staan de partijen voor? Maar ook: waarom bestaan er zoveel bureaucratische obstakels voor jonge statushouders die een bijbaan willen? En statushouders die snel de taal leren, moeten in hetzelfde (trage) taaltraject als hun evenknieën die hier meer moeite mee hebben. Dat is toch onlogisch?

Dat vonden wij nou ook.

Zo. Dus vier PJO’s, waarvan de moederpartijen in coalitieonderhandelingen verwikkeld waren, bereikten stuitende overeenstemming over een sociaal thema. Hier moesten we iets mee – en dat deden we.

Draagvlak afdwingen doe je zo

Binnen anderhalve week lag er een brief gericht aan de fractievoorzitters en klopten wij aan bij Stadhuis. Vergezeld door journalisten van Omroep West, boden wij, voorzitters van de PJO’s en Mahmoud, de brief aan. Maar het echte kippenvelmoment vond een week later plaats, bij de presentatie van het akkoord. Twee van onze aangedragen punten waren letterlijk overgenomen! De coalitie zal zich inzetten voor het beslechten va… weet je wat? Lees en vergelijk zelf. Onderstaand onze brief en het betreffende stuk uit het akkoord.

Brief aan onderhandelaarsBrief aan onderhandelaars

Dus

Laat je stem horen! Wanneer je iets ziet of ervaart dat je aan het hart gaat, kun je wel degelijk het verschil maken door je hierover uit te spreken. Nóg mooier is het wanneer je bondgenoten kunt vinden, die zich samen met jou hard willen maken voor een betere wereld. Maar de enige manier waarop je dit gesprek aangaat, is door hem daadwerkelijk aan te gaan. Neem niet zomaar aan dat mensen uit andere (politieke) stromingen het direct oneens met je zijn, of niet met je willen samenwerken. Strijdbaarheid uit zich vaak genoeg in voor-rede-vatbaarheid. En daarmee ons definitieve voornemen: laten we ons nóg strijdbaarder tonen in 2020!

Omroep West terugkijken? Dat kan hier

Categorieën: Actie, Algemeen, Integratie, Lokale politiek

Jonge Socialisten in de PvdA