Los het schrijnende woningtekort voor jongeren op!

Ons opiniestuk in de krant DHC over de woningnood onder jongeren in Den Haag!

CCLicense Haagse Hogeschool

Op 16 maart kiezen we weer welke gemeenteraadsleden de problemen in de stad de komende jaren op mogen gaan lossen. De jongeren van Den Haag hebben alvast een probleem dat hoog op hun agenda moet komen te staan: de forse woningnood.

Door de komst en groei van verschillende onderwijsinstellingen wordt Den Haag steeds meer een échte studentenstad. Op dit moment kent de stad ongeveer 33.000 studenten. Meer dan de helft hiervan is uitwonend student. Volgens studentenwoningcorporatie DUWO is het aantal studenten dat graag uitwonend zou willen zijn 20.700, terwijl het totale aanbod op de Haagse woningmarkt slechts 19.400 is. Er is op dit moment dus al een tekort van 1.300 woningen. Volgens de Landelijke Studentenmonitor gaat dit tekort met de huidige plannen alleen nog maar groeien. Volgens dit onderzoek komen er namelijk binnen vijf jaar 1.900 studenten bij in Den Haag, terwijl er maar 1.600 woningen voor hen worden bijgebouwd.

Het is vrij duidelijk. Er moeten meer woningen komen voor studenten in de stad. Wij roepen als Haagse politieke jongerenorganisaties (JD Leiden-Haaglanden, JS Den Haag-Leiden, DWARS Leiden-Haaglanden en JOVD Den Haag e.o.) samen met de Haagse studentenvakbond THUS de partijen in de (komende) gemeenteraad op om meer in te zetten op nieuwbouw voor jongeren en studenten. 

Als de gemeente de ambitie heeft om meer studenten naar de stad te halen betekent dat ook dat ze hierin moet voorzien met meer betaalbare en leefbare studentenwoningen. Wij vinden dat bij deze nieuwbouw de kwaliteit en betaalbaarheid van deze woningen bovenaan moet staan. Het is belangrijk dat de partijen in de Haagse gemeenteraad nu het schrijnende woningtekort voor jongeren oplossen op een duurzame, diverse en betaalbare manier.

Maar nieuwbouw is niet de enige oplossing. Volgens de gemeente Den Haag staat in de stad 8.2% van de panden leeg. Dit is ruimte die goed ingezet zou kunnen worden voor het realiseren van studentenwoningen. Wij kijken dan vooral naar leegstaande ruimte boven winkels, die vaak al in wijken te vinden zijn met voldoende voorzieningen. Studerende inwoners verdienen het ook om zoveel mogelijk van de stad mee te krijgen.

Daarnaast zouden de huidige regels voor verkamering aangepast moeten worden. Haije Dijkstra (studentenvakbond THUS): “Om te voorkomen dat het tekort nog verder oploopt, zou studentenhuisvesting uitgesloten moeten worden van het verkamerverbod”. Op dit moment is verkamering verboden in heel de stad, maar met de gigantische vraag naar woningen zou de gemeente kunnen overwegen dit beleid per wijk opnieuw te bekijken. Voor een crisis als deze is maatwerk vereist.

 

Ondertekend door:

Kalle Duvekot – JD Leiden-Haaglanden

Abdelkader Karbache – JS Den Haag-Leiden

Lotte Langley – JOVD Den Haag

Sem Grootscholten – DWARS Leiden-Haaglanden

Haije Dijkstra- The Hague Union of Students

 

 

 

Foto: Oseveno- Wikipedia

This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Categorieën: Gemeenteraadsverkiezingen, Onderwijs, Wonen

Jonge Socialisten in de PvdA