Open brief aan de JOVD

over vrouwenrechten, revolutie, en Suze Groeneweg

23795907_1951012994914705_7348259056072088722_n

Onze lieve liberale kameraden van de JOVD,

Hoi! Wat lief dat jullie aan ons denken. We danken jullie ook erg voor het prachtige compliment – dat het “revolutionaire elan” terug zou zijn bij de Jonge Socialisten. Hier doen we het voor!

We vinden het fijn dat jullie zo begaan zijn met de gelijkheid tussen alle genders. Als dat werkelijk zo is, dan zouden jullie ons initiatief alleen maar moeten toejuichen. Op de avond van 7 december ging het namelijk erom dat we onze vrouwelijke leden die, net als bij jullie, minder actief zijn dan mannelijke leden, een persoonlijk warm welkom te wensen en de drempels weg te halen die ze ervan weerhouden om actief te worden. Tevens om onder elkaar en ook met niet-leden een sfeer te scheppen waarin we ons allemaal veilig en gehoord voelen en kunnen praten over onze ervaringen – ervaringen die niet alle vrouwen graag met mannen erbij bespreken. Dat is wat ons betreft met deze avond ook gelukt. Overigens is het helemaal niet zo “extreem feministisch” om in gesprek te gaan met alleen vrouwen over verscheidene vrouwenonderwerpen: dat doen onze koepelorganisaties, Young European Socialists en International Union of Socialist Youth, ook allang. Maar enfin, voor jullie is de “segregatie van de seksen” duidelijk een principieel bezwaar. Dat begrijpen we. We kijken dan ook erg uit naar jullie acties tegen de mannendisputen bij studentenverenigingen. Of Ladies Night van de Pathé en andere bioscopen.

Wat betreft ons historisch besef vinden we het nogal frappant dat het ineens zo is dat we mannen blijkbaar op handen en voeten moeten bedanken voor het vrouwenkiesrecht. Alsof het niet juist mannen waren die het kiesrecht van vrouwen onthielden. Honderd jaar terug verworven vrouwen eindelijk het passief kiesrecht. Dankzij de mannen, inderdaad, omdat – surprise surprise! – er alleen mannen in de Kamers zaten! Plot twist, he? Vervolgens waren het inderdaad ook mannen die “in grote meerderheid” ook het actief kiesrecht aan vrouwen verleenden. Dat is ook niet zo moeilijk. Er zat toen immers maar één vrouw in beide Kamers, namelijk onze eigen Suze Groeneweg. Zonder strijdbare vrouwen die zélf vochten voor hun rechten was de politiek, vrijwel uitsluitend mannelijk, nooit in beweging gekomen voor vrouwenrechten. Vrouwen hoeven de negentiende-eeuwse mannen dus helemaal nergens dankbaar voor te zijn.

En als we het toch al over het verleden hebben: Rosa Luxemburg was antibolsjewistisch, en ook lid geweest van maar liefst drie sociaaldemocratische partijen. Rosa werd overigens nergens genoemd als voorvechter van het feminisme, ze stond enkel op het plaatje van de Facebook-event. Frappant dat jullie wel problemen hebben met haar, en niet met Emma Goldman, van hetzelfde plaatje, die anarchist was en (al was het maar kort) wél de bolsjewieken steunde. Detail, verder.

Even terug naar eind 2017. Het spreekt volgens ons van militante kortzichtigheid om één activiteit voor vrouwen uit vele anderen die volledig open zijn, gelijk te bestempelen als “segregatie”. We begrijpen natuurlijk dat jullie ook staan te springen om mee te praten over hoe we nou de situatie in ons land voor vrouwen kunnen verbeteren. Met een beetje extra moeite hadden jullie ook kunnen weten dat deze mogelijkheid ook bestaat, en wel met een koppelactiviteit waar we met mannen én vrouwen in gesprek gaan over dit onderwerp. Wat ons betreft zijn jullie daar ook hartelijk welkom.

Knuffels en kusjes,

ook namens Djairo, Amber, Sophia, Ricky, Bart, Sebastian, en Martijn,

Lilit

Tags: , ,

Categorieën: Diversiteit & Emancipatie

Jonge Socialisten in de PvdA