Oproep aan het volgende kabinet: “Toon de mensen in Moria eindelijk de menselijkheid waar ieder van hen recht op heeft”

Een week voor de Tweede Kamerverkiezingen roepen wij, de Jonge Socialisten Den Haag-Leiden, het volgende kabinet op eindelijk menselijk te handelen in het leed in vluchtelingenkamp Moria.

Snapshot 3 (8-3-2021 23-51)

Via een videoverbinding interviewden we een van de duizenden vluchtelingen in het kamp, die uit angst voor de autoriteiten niet  beeld wilt. Hij leidt ons rond door het kamp zoals het er nu bij staat en toont ons de mensonterende situatie waarin mannen, vrouwen, kinderen en gezinnen al jaren leven. Op de beelden zien we de puin dat het kamp is. De man die al een jaar en vier maanden op het kamp leeft beschrijft dat hij, sinds hij zijn land van herkomst vier jaar geleden ontvluchtte, geen menselijkheid heeft gevonden.

“De grootste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”

Vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos, het grootste vluchtelingenkamp in de Europese Unie, brandde in september vorig jaar voor een groot deel af. Bijna een half jaar na de brand die meer dan 13.000 mensen dakloos maakte is de situatie op het eiland niet verbeterd. Nog altijd wachten duizenden mensen tussen het puin eindeloos op meer duidelijkheid over hun asielaanvraag. Het is dan ook niet voor niets dat het de grootste mensenrechtencrisis van de moderne tijd genoemd wordt, zo benadrukt Abderrazzak Afkyr, die twee keer vrijwilliger in Moria is geweest, in een interview met ons. 

Het ondertussen demissionaire kabinet besloot om enkel het luttele aantal van honderd asielzoekers op te vangen, die daarnaast ook nog eens in mindering worden gebracht van het UNHCR-quotum. Dat quotum stelt dat Nederland in de komende vier jaar drieduizend vluchtelingen op moet nemen. Honderd daarvan zullen dus komen uit Moria. Aan de humanitaire crisis op het eiland verandert daarmee niks.

Artikel 1

Artikel 1 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie leest: “De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.” Van naleving van dit artikel is op Lesbos geen sprake. Toch is besloten geen menselijkheid te tonen aan de mensen die verblijven op Lesbos, hen wordt geen kans geboden. 

Toch is besloten geen menselijkheid te tonen aan de mensen die verblijven op Lesbos, hen wordt geen kans geboden.

Wij roepen het volgende kabinet op beter te doen. Bied deze personen de menselijke waardigheid, zoals wij als een van de lidstaten van de Europese Unie beloofd hebben. En zoals hun recht is. Onze boodschap aan het volgende missionaire kabinet is duidelijk: “Toon de mensen op Moria eindelijk de menselijkheid waar ieder van hen recht op heeft.”

Stem met je hart

Met nog één week tot de verkiezingen roepen wij tevens een ieder op: Stem met je hart. De keuzes die wij 15, 16 en 17 maart maken bepalen niet alleen onze toekomst, maar ook die van de mensen in Moria en in andere vluchtelingenkampen door de Europese Unie. We mogen niet toekijken hoe een van de grootste humanitaire crises sinds de Tweede Wereldoorlog zich nog geen drieduizend kilometer verderop afspeelt.

Categorieën: Demonstratie, Europese Unie, Internationale Politiek, Veiligheid

Jonge Socialisten in de PvdA