Afdelingsreglement

Hier vind je het afdelingsreglement van de afdeling Den Haag-Leiden. Het landelijk opgelegde Huishoudelijke Reglement staat hoger in de hiërarchie dan dit reglement, wat inhoudt dat bij conflicterende artikelen het landelijke Huishoudelijke Reglement wordt aangehouden.

In het afdelingsreglement zijn de rechten en plichten van leden van de afdeling Den Haag-Leiden te vinden. Hierin zijn verder de regelgeving omtrent het bestuur en het proces van het vormen van het bestuur opgenomen. Tevens valt hierin de concretisering van de doelen, taken en structuur te vinden van andere organisatorische organen van onze afdeling.

Vragen over het reglement kunnen worden gemaild naar bestuur@jsdenhaagleiden.nl

Tevens is het altijd mogelijk een afdelingsreglementwijziging in te dienen. Hiervoor dient het bestuur, via bovenstaand mailadres, minstens 10 dagen van tevoren ingelicht te worden zodat een ALV opgeroepen kan worden om deze wijziging te bespreken.

Jonge Socialisten in de PvdA