Standpunten

 

In de vier grote Zuid-Hollandse gemeenten waar de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden actief is, wonen omstreeks 275.000 jongeren tussen de 12 en 28 jaar. Deze jongeren vormen ongeveer een kwart van de hele bevolking van dit gebied (CBS, 2017).

Binnen deze regio vinden op het moment multidimensionale veranderingen plaats, op zowel lokaal als regionaal niveau.  De Jonge Socialisten Den Haag – Leiden wil op zijn eigen manier een sociaal en solidair profileringsagenda realiseren, waarmee het wil inspelen op de stromingen die aan de gang zijn in de steden (en bijbehorende dorpen).

Wij maken daarom ons hard voor:
– Goede zorg voor iedereen;
– Betaalbaar wonen;
– Meer zekerheid op de arbeidsmarkt.

Jonge Socialisten in de PvdA