Werkgroepen

Onze prachtige afdeling kent tal van fantastische werkgroepen en commissies. We vinden het als afdeling belangrijk dat iedereen op een zo’n laagdrempelige manier zich in kan zetten voor de politiek. Een mogelijke manier hiervoor is door je aan te sluiten bij één of meerdere van onze werkgroepen. De werkgroepen verschillen in inhoud, van groepen die de vakbond een nieuw leven in willen blazen tot groepen die elke twee maanden bij een komen om een goed boek met elkaar te bespreken tot werkgroepen die samen sociaaldemocratische alternatieven schrijven voor voorstellen die in de tweede kamer besproken worden!

Valt toch niks in de smaak maar heb je wel een goed idee voor een werkgroep? Vroom dan niet om naar het bestuur te stappen en je idee in te dienen!

De werkgroepen worden op dit moment zoveel mogelijk geleid en opgezet door de leden zelf. Elk werkgroep kent naast haar tradities en taken, ook een verantwoordelijk bestuurslid die er voor zorgt dat de werkgroep zo fijn mogelijk kan functioneren. Het proces om je eigen werkgroep op te richten en de bevoegdheden die een werkgroep heeft, wordt allemaal toegelicht in het afdelingsreglement. Bij het opzetten van een werkgroep is het afdelingsbestuur altijd paraat je bij te staan.

Jonge Socialisten in de PvdA